ورود به سایت / ثبت نام  
 
   
 

دوره های مهندسی نرم افزار (آشنایی با متدولوژی RUP و زبان مدلسازی UML)

 فرایند انجام یک پروژه تعریف می‌کند که چه کسی، چه کاری را در چه هنگام و چگونه برای رسیدن به هدف (انجام پروژه) انجام می‌دهد. در مهندسی نرم‌افزار، هدف ساختن یک محصول نرم‌افزاری و یا بهبود یک نمونه‌ی موجود است.
 تا كنون متدولوژی‌های مختلفی برای فرآیند تولید نرم‌افزار ارائه شده‌اند كه یكی از مشهورترین آنها
RUP است. RUP متدولوژی ارائه شده توسط شرکت  Rational، پرکاربردترین فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری در دنیای کنونی است و به عنوان یک استاندارد صنعتی بالفعل در دنیای IT پذیرفته شده است .
 در ادامه ،
UML زبانی استاندارد بمنظور مشخص نمودن ، پيش بينی ، ايجاد و مستند سازی توليدات نرم افزاری با متدولوژی RUP است . UML ، مجموعه ای از بهترين امکانات مهندسی را بمنظور استفاده در مدل سازی سيستم های بزرگ و پيچيده ارائه نموده که کارآئی آنان به اثبات رسيده است. 

به دلیل وابستگی زیاد این دو دوره به یکدیگر ، در حال حاضر در این مجموعه این دو دوره به صورت یک دوره ترکیبی به منظور درک بهتر مطالب توسط دانش پژوهان توسط اساتید بسیار مجرب این دوره تدوین گردیده است.


دوره ترکیبی RUP/UML

مخاطبین دوره: مدیران پروژه ها و توسعه دهندگان نرم افزار

پیش نیازها: آشنایی با مفاهیم اولیه مهندسی نرم افزار

تعداد ساعات: 50 ساعت

سرفصل ها:

·         تاریخچه انواع متدلوژی

·         تفاوت RUP در مقایسه با سایر روش ها

·         آنچه که از RUP برای یک پروژه اجرایی انتظار داریم

·         تفاوت RUP با UML   

·         تاریخچه UML

·         آنچه که ما از UML انتظار داریم

·         تفاوت UML , RUP

·         دید RUP از فازها و کاربرد آنها در چرخه تولید نرم افزار

·         تفاوت فاز و دیسیپلین

·         فاز شناخت (Inception)

·         فاز تحلیل و طراحی (Elaboration 

·         تعریف و کاربرد Use case Diagram

·         نحوه تشخیص Use case

·         انواع Use case ها

·         فاز طراحی و پیاده سازی (Construction)

·         فاز استقرار Transition))

·         کارگاه آموزشی درجهت کاربرد فاز ها

·         دسته بندی Use case ها

·         نهایی کردن Use case های استخراج شده

·         نحوه نوشتن Use case Specification

·         Symbol های UML  در رسم نمودار Use case

·         نکات مهم در مورد دیدگاه Use case (Use case View)

·         کارگاه آموزشی تحلیل و طراحی سیستم انبار

·         مدل سازی کسب و کار (Business Modeling)

·         روش های شناخت محدوده پروژه و نحوه تهیه سند چشم انداز (Vision)

·         نقش ها و خروجی های این مرحله و تاثیر Business Modeling درفرآیند پروژه

·         تعریف و کاربرد نمودار فعالیت (Activity Diagram)

·         ارتباط Activity Diagram  با Use case Diagram

·         انواع Activity Diagram و نحوه ترسیم آنها

·         Symbol های UML  در رسم نمودار Activity Diagram

·         نحوه ارزیابی فعالیت های تشخیص داده شده

·         کارگاه آموزشی روش تولید یک نرم افزار MIS  با نقش ها و وظایف تعریف شده

·         تعریف و کاربرد نمودار کلاس (Class Diagram)

·         ده روش جهت تشخیص کلاس ها

·         تاثیر پذیری نمودار کلاس از نمودار های دیگر

·         مفهوم روش دسته بندی کلاس ها ((Class Package

·         دسته یندی نیاز مندی ها

·         آشنایی با روش های تشخیص نیازهای یک پروژه

·         روابط بین کلاس ها و روش تشخصی و تعیین روابط

·         چگونگی تعیین Properties

·         چه کسانی باید نیازمندی ها را شناسایی کرده و چه خروجی هایی باید ارائه دهند ؟

·         نحوه تشخیص Business use case ها از نیاز مندی های استخراج شده

·         مشخصه های یک تحلیلگر از دیدگاه RUP

·         وظایف تحلیل گر و طراح

·         روش تهیه سند تحیل و طراحی و خروجی های آن

·         انواع متدها (Operations) و پنج روش معمول در تشخیص آنها

·         Symbol های UML  در رسم نمودار Class Diagram

·         تفاوت نمودار کلاس در فاز ها تحلیل و طراحی 

·         آنچه که یک برنامه نویس باید از RUP بداند

·         آنچه که در دیسیپلین پباده سازی باید به عنوان خروجی به آن رسید

·         آشنایی با دیدگاه RUP از نتیجه این مرحله از تولید نرم افزار

·         آشنایی با انواع تست

·         تعریف و کاربرد نمودار توالی و نمودار همکاری (Sequence Diagram, Collaboration Diagram)

·         انواع ترسیم های نمودار توالی و کاربرد هریک 

·         پیش نیازهای آمادگی یک پروژه برای استقرار

·         در مرحله استقرار چه کسانی شرکت داشته و خروجی های مورد نیاز آنها چیست !!

·         منشا بروز تغییرات و نحوه مدیریت و کنترل آنها

·         روش تهیه مستنداتی که در این مرحله باید تولید و به سایر نقش های پروژه ارائه شوند

·         تعامل نمودار توالی با نمودار کلاس

·         تفاوت نمودار توالی با نمودار همکاری

·         در چه مواقعی از Collaboration Diagram  استفاده کنیم

·         Symbol های UML  در رسم نمودار  Sequence Diagram,

·         خصوصیات و وظایف یک مدیر پروژه

·         فرآیند و مراحل مدیریت پروژه

·         فعالیت های مرتبط با مدیریت پروژه

·         خروجی های مدیریت پروژه

·         تعریف و کاربرد نمودار حالت (State Diagram)

·         مواردی که ممکن است به نمودار حالت نیاز داشته باشیم

·         تاثیر نمودار حالت روی نمودار های دیگر

·         Symbol های UML  در رسم نمودار State Diagram

·         تعریف و کاربرد نمودارمولفه و نمودار استقرار (Component Diagram , Deployment Diagram)

·         لزوم دو نمودار فوق درتحلیل و طراحی نرم افزار

·         موارد استفاده از نمودار های مولفه و استقرار

·         Symbol های UML  در رسم نمودار Component Diagram , Deployment Diagram 

·         در مورد روش استفاده در انواع مختلف پروژه های نرم افزاری

·         روش های پیشنهادی در رابطه با تهیه Iteration Plan

·         روش سفارشی کردن (Customization) RUP برای پروژه های مختلف

·         نحوه استفاده کاربردی از RUP

·         دید SOA در RUP 

·         Rational Rose

·         Rational XDE

·         SA

·         Power Designer